Регистрация на фирми

Регистрация на фирми

Нашият опит и практика ще Ви бъдат полезни, за да изберете подоходящ правен статут за Вашият бизнес. Ние ще Ви бъдем полезни в избора на:
– Икономическа дейност на фирмата;
– Размер на капитала на дружеството;
– Начин на управление на фирмата;
Ще Ви консултираме и по всички други въпроси, които възникват при учредяването на ново дружество. В цената, която плащате се включват всички държавни, нотариални и банкови такси, хонорари за подготовка на документи,
Може да разчитате, че ще подготвим всички необходими документи и ще впишем всяка промяна в Агенция по Вписванията, свързана с:
– Покупко-продажба на дялове от дружеството;
– Промяна на адреса на дружеството;
– Промяна в управлението на дружеството;
– Промяна в предмета на дейност на дружеството;
– Промяна в наименованието на дружеството;