Правни услуги

Правни услуги

Ние предлагаме следните правни услуги:
Съставяне на документи за различни сделки: договори за покупка или продажба на активи, за заеми, за цесии, за предоставяне на услуги, и др.;
Данъчна защита при различни видове данъчни производства: съставяне на жалби и възражения по ревизионни доклади и ревизионни актове;
Изготвяне и подаване на документи в Търговски регистър към Агенцията по вписвания;
Правни консултации;