Обработка на заплати

Обработка на заплати

Най – динамични са промените в трудовото и осигурително законодателство в България, често пропускането и на най – малкия детайл от тези промени може да доведе до глоби за вашия бизнес. Това е и основната причина поради, която да доверите обработката на заплати и осигуровки на нас.
Услугите, които Ви предлагаме са следните:
Консултиране свързано с начина на наемане на служители;
Окомплектоване на трудови досиета;
Съставяне на фишове и ведомости за работни заплати;
Изготвяне на платежни нареждания за дължими осигуровки, данъци, и заплати;
Обработка и предоставяне на болнични листове в НОИ;
Изготвяне и подаване на декларации, свързани с осигуряване;
Съставяне на удостоверения и служебни бележки;
Консултиране и помощ при проверки от НОИ, Инспекция по труда и НАП;