Консултации

Консултации

Ние ще Ви консултираме по различни финансово – счетоводни казуси и проблеми, като:
Организиране на счетоводството по начин, който отговаря на нормативните изисквания и дава качествена информация за по – ефективно управление на дружеството;
Казуси свързани с данъчни аспекти на годишното счетоводно приключване;
Казуси свързани с амортизационната политика;
Счетоводно отразяване и данъчно третиране на сделки и събития от ежедневието на всеки бизнес;