Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване

Счетоводното приключване на финансовата година и подаването на свързаните с това декларации и отчети е един от важните моменти през данъчната година. Определянето на финансовия резултат на фирмата осигурява важна информация за развитието на бизнеса.
Ние Ви предлагаме:
Осчетоводяване на счетоводните документи на фирмата и изготвяне на годишен финансов отчет, и оборотна ведомост;
Коректно изготвяне на годишна данъчна декларация от правоспособен счетоводител;
Данъчна защита, помощ и консултации при проврки от НАП;